Poskytované služby

DANĚ MZDY

Úsek vedení účetnictví a daňové evidence

Poskytuje klientům veškeré informace a služby potřebné v oblasti účetnictví a daní. Jedná se zejména o běžné vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

Další širokou oblast našich služeb tvoří příprava zpracování a podání daňových přiznání, zajištění odkladu termínu podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě, řešení účetních a daňových problémů, vypracování odborných stanovisek, analýza podnikatelských rizik, optimalizace účetnictví, průběžná kontrola účetních záležitostí klienta, informování klienta o daňových povinnostech, tvorba podkladů pro placení daní, zastupování při kontrolách a řízeních a další.

V neposlední řadě poskytujeme našim klientům pomoc při právních, bankovních, majetkových a jiných jednáních, zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěrová jednání, zpracování podnikatelských záměrů.

Rovněž jsme schopni zajistit celkové rekonstrukce účetnictví a to i za několik let zpětně.

Našimi klienty jsou fyzické osoby, obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), neziskové organizace (spolky), které se pohybují v různorodých podnikatelských odvětvích od zemědělství přes výrobní organizace, stavebnictví, obchod a služby, až po zdravotnictví a dále též organizace neziskové sféry.


Úsek mzdového účetnictví a personalistiky

Poskytuje našim klientům kompletní servis v oblastech vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, zpracování mezd, poradenství v oblastech týkajících se pojistného na sociální zabezpečení, nemocenského pojištění, důchodového pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení, penzijního připojištění a penzijního pojištění. Samozřejmostí je rovněž komunikace s úřady, včetně zastupování klientů při kontrolách u státních institucí.