Software

Money S3

od společnosti Cígler software, a.s.Brno

http://www.money.cz/

DUNA/MZDY

 od přerovské společnosti Till Consult a.s.

http://www.tco.cz/

TaxEdit

od brněnské společnosti KONZULTA Brno, a.s.

http://www.konzulta.cz/