Služby

  Vzhledem k narůstajícím požadavkům na kvalifikaci a celkovou odbornost jednotlivých pracovníků, je naše společnost pomyslně rozdělena na dvě části:

    1. Oddělení mzdového účetnictví a personalistiky poskytující našim klientům kompletní servis v oblastech vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, zpracování mezd, poradenství v oblastech týkajících se pojistného na sociální zabezpečení, nemocenského pojištění, důchodového pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení, penzijního připojištění a penzijního pojištění. Samozřejmostí je rovněž komunikace s úřady, včetně zastupování klientů při kontrolách státních institucí.

     2. Oddělení účetnictví a daňové evidence poskytující zákazníkům veškeré informace a služby potřebné v oblasti účetnictví a daní. Jedná se zejména o běžné vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatelské subjekty. Další širokou oblast našich služeb tvoří zpracování a podání daňových přiznání, odklad termínu podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě, řešení daňových   problémů,   vypracování   odborných stanovisek, analýza daňových rizik, daňová optimalizace, průběžná kontrola daňových záležitostí klienta, informování klienta o daňových povinnostech, tvorba podkladů pro placení daní, zastupování v daňovém řízení a další. V neposlední řadě poskytujeme našim klientům pomoc při právních, bankovních, majetkových a jiných jednáních, zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěrová jednání, zpracování podnikatelských záměrů. Rovněž jsme schopni pomoci při celkových rekonstrukcích účetnictví a to i za několik let zpětně.

Našimi klienty jsou fyzické osoby, obchodní společnosti ( s.r.o., a.s.), družstva působící v různorodých podnikatelských odvětvích od zemědělství přes výrobní organizace, stavebnictví, obchod a služby až po zdravotnictví, dále též organizace neziskové sféry.