Daňové poradenství

Bc. Martina Vítková

Jsem daňová poradkyně zapsaná v Komoře daňových poradců ČR pod číslem osvědčení 2381. Jako daňová poradkyně mám více než 16 letou praxi v oboru.

V oblasti účetnictví a daní působím od roku 1989. Od roku 1997, po složení zkoušek daňových poradců, jsem podnikala jako OSVČ v rámci vlastní účetní a daňové kanceláře v Přerově. Našimi klienty byli fyzické a právnické osoby, podnikající v oblasti služeb, obchodu, výroby, zemědělství a školství.

V roce 2005 došlo ke spojení tří dlouhodobě spolupracujících samostatných subjektů pod nově vytvořenou společnost Daně – mzdy Přerov s.r.o.:

       1. Daňová kancelář Bc. Martiny Kostíkové (Vítkové) – daňové poradkyně

      2. Mzdové účetnictví paní Miroslavy Calabové

      3. Účetní kancelář Ing. Jana Kosíka – účetní a daňové poradenství.

Od roku 2011 působím také jako lektorka vzdělávacích kurzů v oblasti účetnictví a daní, včetně rekvalifikačních programů pro nezaměstnané.

Od roku 2012 pracuji jako daňová analytička pro společnost PENAM, a.s. v Brně, kde se věnuji optimalizaci daňové povinnosti včetně daňových aspektů zahraničních dceřiných společností, daňovému posuzovaní smluvních vztahů a internímu vzdělávání zaměstnanců. Jsem tady také členem týmu pro implementaci IFRS.

Své vědomosti získávám nepřetržitým vzdělávání v oboru a v oborech souvisejících. V roce 2008 jsem prošla ročním výcvikem v oblasti sebepoznávání a rozvoje osobnosti – original systemic constellation. V roce 2010 jsem absolvovala, mimo jiné, kurz manažer koučem 1 – kouč pozice u společnosti Koučink Akademie s.r.o.

Nabízené služby:

Průběžné daňové poradenství

Poradenství probíhá průběžně v rámci dohodnutého časového období. S klientem se scházíme na pravidelných pracovních schůzkách, na kterých řešíme předložené daňové a účetní problémy klienta. V rámci těchto setkání klienta seznamujeme i s legislativními novinkami v daňové oblasti nebo oblastech souvisejících. Při tomto typu poradenství jsme k dispozici i mailem nebo telefonicky.

Jednorázové poradenství

Toto poradenství poskytujeme u především u daně z příjmů fyzických a právnických osob, silniční daně a daně z přidané hodnoty. Poradenství probíhá buď formou osobního setkání, nebo prostřednictvím mailové korespondence. 

Zpracování daňových přiznání

-daň z příjmů fyzických osob

U fyzických osob vyhotovíme daňové přiznání včetně vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění. 

-daň z příjmů právnických osob

U právnických osob lze provést pouze zpracování daňového přiznání bez podrobné kontroly dodaných podkladů nebo v rámci vyhotovení daňového přiznání provést i kontrolu účetnictví.

-daň silniční

Odklad termínu pro podání daňového přiznání

Zajistíme odklad termínu pro podání daňového přiznání fyzických a právnických osob. Při zpracování přiznání využijeme všech zákonných možností pro optimalizaci výše daně a odvodů. 

Zastupování při jednání se správcem daně

Zastupování probíhá na základě udělené plné moci. Veškeré poskytnuté informace z Vaší strany jsou samozřejmě důvěrné.

Interní vzdělávání

V rámci této služby poskytujeme interní vzdělávání zaměstnancům klienta. Toto vzdělávání se většinou zaměřuje na legislativní novinky v oblasti účetnictví a daní, ale je možné dohodnout i školení základní (základy podvojného účetnictví, základní orientace v daňových předpisech apod.). Náplň školení je vždy přizpůsobena individuálním potřebám klienta a jeho zaměstnanců.